نظر شما کیفیت سایت در چه حد میباشد؟
(2.904%) 7
بسیار عالی
(1.659%) 4
عالی
(0.829%) 2
خوب
(0.829%) 2
بد نیست
(0%) 0
میتونه بهتر هم باشه
(0%) 0
خوب نیست
(93.77%) 226
افتضاح

تعداد شرکت کنندگان : 241